Pētījumi

Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss 2018

https://nvo.lv/uploads/201912091402134886.pdf