Pētījumi

Pilsoniskās sabiedrības ilgspējības attīstības indekss 2017

https://nvo.lv/uploads/201910251223201513.pdf