Pētījumi

Pilsoniskās sabiedrības ilgspējības attīstības indekss 2013

https://nvo.lv/uploads/20191025121934100.pdf