Pētījumi

Pašvaldību nodrošinātie resursi nevalstiskajām organizācijām

https://nvo.lv/uploads/apkopojums_pasvaldibu_resursi_nvo_lpa_2022.pdf