Pētījumi

Nevalstisko organizāciju sociālekonomiskā ietekme: Metodoloģiskie ieteikumi satelītkonta izveidei, multiplikatoru aprēķiniem un izraisītās ietekmes noteikšanai (2022)

https://nvo.lv/uploads/metodologijas_nevalstisko_organizaciju_ietekmes_noteiksanai.pdf