Pētījumi

Latvijas nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits, aktivitāte, finanses. 2019

https://nvo.lv/uploads/201911141454365728.pd