Pētījumi

Deputātu papildus amati biedrībās/nodibinājumos

https://nvo.lv/uploads/202001211629193892.pdf