Pētījumi

Cilvēkdrošības koncepcijas ieviešana kopienu līmenī - kopsavilkums 2014

https://nvo.lv/uploads/201910181605368133.pdf