Pētījumi

Biedrību un nodibinājumu gada pārskati: mērķgrupu vērtējumi un viedokļi: Organizāciju un valsts pārvaldes pārstāvju aptauju rezultāti (2022)

https://nvo.lv/uploads/bn_gada_parskati_lpa_2022.pdf