Pētījumi

2020. gads - Latvijas Pilsoniskās alianses pārskats par sabiedrības līdzdalības informācijas atainošanu pašvaldību tīmekļa vietnēs

https://nvo.lv/uploads/sabiedribas_lidzdaliba_pasavaldibu_apkopojums_final.pdf