Noderīgi rīki

NVO mācību platforma

SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector  - trešā sektora prasmju atpazīšana, kapacitātes stiprināšana un profesionāla izglītība.

Scope ir Erasmus+ atbalstīts projekts, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations, An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija). Visi projekta partneri ir organizācijas, kuru mērķis ir nodrošināt apmācības, atbalstu, konsultācijas un interešu aizstāvību trešajam sektoram. Tomēr dažādie izaicinājumi - ģeogrāfiskie, laika, pieejamības un finansiālie var apgrūtināt apmācībās iesaistīt tieši sociālajiem riskiem visvairāk pakļautās dalībnieku grupas. 


Šis projekta mērķis ir fokusēts uz šiem izaicinājumiem, izstrādājot tiešsaistes apmācības. SCOPE ļaus apmācības lietot tiešsaistes režīmā, tādejādi viegli un elastīgi sasniedzot vairāk dalībniekus laika un vietā.


Projektā iesaistītās organizācijas kopā izstrādās e-apmācību platformu, kurā tiks apkoptas šādas tēmas:

  • pārvaldība;
  • riska menedžments; 
  • finanšu menedžments, 
  • komunikācija;
  • ziedojumu piesaiste.

Katrs projekta partneris sadarbosies ar 50 organizācijām no savas mītnes valsts un SCOPE platforma izies daudzlīmeņu pilotēšanu. Projekta tiešā mērķauditorija ir organizācijas un mazas organizācijas (līdz 5 darbiniekiem), bet iesaistīties ir aicināts ikviens nevalstiskā sektora pārstāvis, jo platforma būs atvērta un brīvi pieejama ikvienam interesentam.


SCOPE platformā būs iespēja nopelnīt digitālās nozīmītes, kuras reprezentēs lietotāja zināšanas, prasmes un kompetences. Projekta īstenotāji uzskata, ka SCOPE lietotāji būs motivēti nopelnīt digitālās nozīmītes, jo platforma būs pieejama LinkedIn un Facebook. Projekta partneru mērķis ir veidot izpratni par trešā sektora prasmēm visā Eiropā. 


Divu gadu laikā projekta partnerība satiksies 4 reizes. 2018. gada oktobrī notika projekta sākumposma  sanāksme un aprīli partneri tikās Rīgā. Nākamās tikšanās reizes un dalībnieku apmācības notiks 2019. gada oktobrī Tallinā un 2020. gada sākumā Edinburgā būs projekta noslēguma tikšanās. 


Ja Jums ir kādi jautājumi par SCOPE projektu, lūdzu, sazinieties ar projekta partneriem:

  • Īrija – laure@wheel.ie or M.Waters@AnCosanVCC.com
  • Latvija – kristine@nvo.lv
  • Igaunija – kristen@terveilm.ee
  • Skotija– Irene.Connelly@scvo.org.uk
  • Somija-  kirsi.ahonen@ok-sivis.fi


Norises vieta: Eiropa

Norises periods: 01.10.2018.-30.09.2020.

Finansējuma avots ir Erasmus +.