Noderīgi rīki

NVO mācību platforma

SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector  - trešā sektora prasmju atpazīšana, kapacitātes stiprināšana un profesionāla izglītība.

Mācību programma Scope ir Erasmus+ atbalstīts projekts, kurā projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations, An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija) ir izveidojuši apmācību platformu, kura ir piemērota katrai partnervalstij.

Platformas mērķis ir nodrošināt apmācības nevalstiskajam sektoram, lai pārvarētu ģeogrāfiskos, laika, pieejamības un finansiālos izaicinājumus. Mācību platforma ir atrodama šeit - https://scope-skills.eu/lv/

Projektā iesaistītās organizācijas kopā ir izstrādājušas e-apmācību platformu, kurā ir apkoptas šādas tēmas:

  • pārvaldība;
  • riska menedžments; 
  • finanšu menedžments, 
  • komunikācija;
  • ziedojumu piesaiste.

Iztrādāšanas un testēšanas periodā katrs projekta partneris sadarbojās ar organizācijām no savas mītnes valsts un SCOPE platforma izgāja daudzlīmeņu pilotēšanu. Projekta tiešā mērķauditorija ir organizācijas un mazas organizācijas (līdz 5 darbiniekiem), bet iesaistīties ir aicināts ikviens nevalstiskā sektora pārstāvis, jo platforma ir atvērta un brīvi pieejama ikvienam interesentam.

SCOPE platformā ir iespēja nopelnīt digitālās nozīmītes, kuras reprezentē lietotāja zināšanas, prasmes un kompetences. Projekta īstenotāji uzskata, ka SCOPE lietotāji būs motivēti nopelnīt digitālās nozīmītes, jo platforma ir pieejama LinkedIn un Facebook. Projekta partneru mērķis ir veidot izpratni par nevalstiskā sektora prasmēm visā Eiropā. 


Norises vieta: Eiropa

Norises periods: 01.10.2018.-30.09.2020.

Finansējuma avots ir Erasmus +.