Noderīgi rīki

Organizāciju labas pārvaldības intensitātes barometrs: jautājumu komplekss

https://nvo.lv/uploads/labas_parvaldibas_pamatprincipi.pdf