Noderīgi rīki

NVO iesaiste valsts budžeta prioritāro pasākumu plānošanā (shēma).

https://nvo.lv/uploads/nvo_iesaiste_valsts_budzeta_prioritaro_pasakumu_planosana_shema.jpg