Jurista padomi

Valdes pilnvaras pirms tās ierakstīšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā

Informācija atjaunota 2021. gadā.


Biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) un piesakot izmaiņas valdes sastāvā, rodas situācija, kad jaunā valde vēl nav ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā (turpmāk – reģistrs), bet iepriekšējai valdei jau ir beidzies pilnvaru termiņš. Parasti šāda situācija ilgst tikai 6 dienas, kamēr UR valsts notārs izskata dokumentus un pieņem lēmumu izdarīt attiecīgu ierakstu reģistrā. Situācija izvēršas draudīgāka, ja no UR tiek saņemts valsts notāra lēmums atlikt vai atteikt ieraksta izdarīšanu reģistrā. Tā rezultātā organizācijas darbība uz dokumentu kārtošanas laiku tiek paralizēta, jo nevienam no organizācijas pārvaldes institūcijām nav pārstāvības tiesības – banku konti un to pieeju kodi tiek bloķēti gan iepriekšējai, gan jaunajai valdei.
 
Visbiežāk šādā situācijā nonāk biedrības, ja biedru sapulcē, kurā ir paredzētas valdes vēlēšanas, nav sasaukts kvorums, taču līdz atkārtotas sapulces sasaukšanai valdei beidzas pilnvaru termiņš. Rezultātā valde vairs nav tiesīga sasaukt biedru sapulci, to var izdarīt tikai Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktā 1/10 daļa no biedrības biedriem, kas ir laikietilpīgs un dārgs process biedrībām ar lielu biedru skaitu. 


Pēc tiesību teorijas, jaunā valde ir tiesīga pārstāvēt biedrību (nodibinājumu) ar brīdi, kad tā tiek ievēlēta vai iecelta – biedru sapulces, dibinātāju (vai citas institūcijas, kurai saskaņā ar statūtiem ir tiesības iecelt valdi) lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu amatā ir spēkā no tā pieņemšanas brīža. Ierakstam reģistrā par iecelšanu valdes locekļa amatā ir deklaratīvs raksturs, kurš izsludina jau pastāvošu juridisku faktu, kas stājies spēkā ar attiecīgas institūcijas lēmuma pieņemšanas brīdi.


Teorijā tas darbojas, tomēr prakse rāda citu ainu.


No aptaujātajiem vairāku banku filiāļu klientu apkalpošanas speciālistiem, visi uzskatīja, ka jaunā valde nav tiesīga darboties ar organizācijas bankas kontiem līdz UR neizdara ierakstu reģistrā par jaunās valdes stāšanos amatos un līdz „Lursoft” datu bāzē par to parādās attiecīga informācija.

Līdz ar to laika periodā, kamēr reģistrā nav izdarīts ieraksts par jauno valdes sastāvu, jaunievēlētās biedrības vai nodibinājuma amatpersonas nevar paļauties, ka trešās personas atzīs viņu pilnvaras.


Ko darīt? 


Lai veicinātu valdes pilnvaru nepārtrauktību pārreģistrācijas procesā (attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošinātu valdes pilnvaras līdz atkārtotas biedru sapulces sasaukšanai (biedrībām), organizācijas statūtos var paredzēt vienu no sekojošiem noteikumiem: 


1. Lai nodrošinātu organizācijas ikdienas darbu, līdz jaunas valdes ierakstīšanai reģistrā, ar ierobežotām pilnvarām darbojas iepriekšējā valde, atļaujot tai pieņemt lēmumus tikai par nepieciešamākajiem jautājumiem;


2. Statūtos noteikt atšķirīgus valdes locekļu pilnvaru termiņus, lai nodrošinātu valdes nepārtrauktu darbību un pakāpenisku pieredzes pārmantošanu (rotācijas princips);


3. Biedrības statūtos var nenoteikt konkrētu valdes pilnvaru termiņu – līdz ar to valde darbojas līdz tās atsaukumam un valdes pilnvaras ir spēkā uz nenoteiktu laiku līdz attiecīgā institūcija – biedru sapulce, dibinātāji vai cita institūcija, ievēl jaunu valdi. Šādā gadījumā statūtos ir jāatrunā nosacījumi, pie kādiem valde tiek atsaukta (pārvēlēta).


Lai nodrošinātu valdes tiesību nepārtrauktu īstenošanu, ir svarīgi pastāvīgi ievērot valdes pilnvaru termiņus un valdes vēlēšanas organizēt jau laikus!

Autors: Latvijas Pilsoniskā alianse