Jurista padomi

Sabiedrības līdzdalība - Valsts sekretāru sanāksme

Tiesību akta projekts pēc to izstrādes ministrijās un pirms iesniegšanas Ministru kabinetā tiek izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Šis ir svarīgs un viens no vislabāk pārredzamajiem sabiedrības līdzdalības posmiem, jo ikvienam sabiedrības pārstāvim ir viegli un pārskatāmi atrast tiesību aktu projektus Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Līdzdalība” – “Valsts sekretāru sanāksmes”.


Svarīgi zināt par Valsts sekretāru sanāksmēm:


Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti sadaļā “Pieteiktie projekti” atrodas no trešdienas plkst.9.00 līdz ceturtdienas vakaram. Bet pēc valsts sekretāru sanāksmes protokola parakstīšanas jeb no piektdienas plkst. 9.00 projekti iegūst statusu „izsludinātie projekti”, kurus var atrast sadaļā “Izsludinātie projekti”.


Valsts sekretāru sanāksmes notiek reizi nedēļā (parasti ceturtdienās, sanāksmes sākums plkst. 9.10). Ja darba kārtībā ir iekļauti tikai pieteiktie projekti un atsaucamie projekti, parasti Valsts sekretāru sanāksme nenotiek klātienē.


Apstiprināto Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību un tajā iekļautos jautājumus kopā ar attiecīgajiem materiāliem Valsts kanceleja ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes ievieto e-portfelī.


Valsts sekretāru sanāksmes protokolu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sanāksmes, un Valsts kanceleja to ievieto e-portfelī.


Valsts kanceleja veic Valsts sekretāru sanāksmju audioierakstu, kas atrodami Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Līdzdalība” – “Valsts sekretāru sanāksmes” – “Valsts sekretāru sanāksmes audio ieraksti”.  Audioieraksts Ministru kabineta tīmekļa vietnē ir pieejams vienu mēnesi, bet, lai iepazītos ar tiem audioierakstiem, kuri Ministru kabineta tīmekļa vietnē vairs nav pieejami, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 201.5 punktu Valsts kancelejā iesniedzams rakstisks pieteikums.


Valsts sekretāru sanāksmes kompetenci, sagatavošanas un norises kārtību regulē Ministru kabineta kārtības rullis.


Sabiedrības pārstāvjiem Valsts sekretāru sanāksmes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ:


1. Ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai. Par izsludinātajiem tiesību aktu projektiem Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītās ministrijas un citas institūcijas divu nedēļu laikā sniedz atzinumu. Šajā laikposmā atzinumus var sniegt arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 88.punktu, atbildīgajām ministrijām izsludināto projektu jāsaskaņo ar Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītajām ministrijām un citām institūcijām. Izsludināto projektu parasti saskaņo 10 darbdienu laikā pēc tā izsludināšanas, ja Valsts sekretāru sanāksmē nav noteikts cits termiņš (saīsināt stermiņš).
Ministru kabineta kārtības ruļļa 91.punkts nosaka, ka par izsludināto projektu atzinums (saskaņojums) nepieciešams no ministrijām, dažādām valsts iestādēm atkarībā no tiesību akta projekta specifikas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienību, ja tiesību akta projekts skar pašvaldību jautājumus.
Attiecībā uz nevalstisko sektoru ir īpaša atruna (91.2.punkts): ja tiesību akta projekts skar visu nevalstisko organizāciju darbību (nevalstisko organizāciju sektora horizontālie jautājumi), pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā iesniedzami Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē.


2. Valsts sekretāru sanāksmēs izskata tiesību aktu projektus, par kuriem nav panākta vienošanās saskaņošanas procesā jeb šī ir vēl viena iespēja arī nevalstiskajām organizācijām panākt, ka tiek pieņemts to pārstāvētās mērķa grupas interesēm atbilstošs lēmums.
Ministru kabineta kārtības ruļļa 64. punkts nostiprina, ka šādos gadījumos Valsts sekretāru sanāksmes var piedalīties arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, ar kuriem nav panākta vienošanās, nosakot, ka ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes elektoniski var pieteikties dalībai sanāksmē.
Tāpat 64.1.punkts nosaka, ka minsitrijām ir pienākums par jautājuma iesniegšanu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informēt tās pašvaldību pārstāvošās institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sociālo partneru organizācijas, ar kurām nav panākta vienošanās saskaņošanas procesā.


3. Valsts sekretāru sanāksmēs apstiprina projektu sarakstu, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā, izskata jautājumus par likumos, Saeimas lēmumos, tiesību aktos un Ministru prezidenta rīkojumos doto uzdevumu izpildi, kā arī citus valsts pārvaldes iestādēm aktuālus jautājumus .


4. Valsts sekretāru sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām piedalās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis un nevalstisko organizāciju pārstāvis.
Valsts sekretāru sanāksmēs ar balsstiesībām piedalās Valsts kancelejas direktors un valsts sekretāri, bet Ministru kabineta kārtības ruļļa 63.punkts nosaka, ka Valsts sekretāru sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām piedalās parlamentārie sekretāri, Ministru prezidenta biroja vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Valsts kancelejas amatpersonas, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis, Valsts kontroles pārstāvis, Ģenerālprokuratūras pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pārstāvis, Konkurences padomes pārstāvis, tiesībsargs vai viņa pilnvarota persona, plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis un nevalstisko organizāciju pārstāvis.