Jurista padomi

2020. gads Vēstule Ministru kabinetam par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai

https://nvo.lv/uploads/vestule_covid19_krizes_ietekme_uz_nvo.pdf