Dokumenti

2021. gads - Atzinums Kultūras ministrijai par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu

https://nvo.lv/uploads/pirmais_km.pdf