Dokumenti

2020. gads - Vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par sabiedrības līdzdalības atainošanu pašvaldību tīmekļa vietnēs

https://nvo.lv/uploads/varam_valdinijas_pasvaldibas.pdf