Jurista padomi

2020. gads - vēstule Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārei Leldei Rāfeldei par sabiedrības līdzdalību Saeimas komisiju darbā

https://nvo.lv/uploads/sabiedribas_lidzdaliba_saeimas_komisijas.pdf