Dokumenti

2020. gads - Vēstule Pārresoru koordinācijas centram par nozaru pamatnostādņu izstrādi

https://nvo.lv/uploads/vestule_pkc.pdf