Jurista padomi

2020. gads - Vēstule Ministru prezidentam un LR ministirem par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas plānu

https://nvo.lv/uploads/atveselosanas_plans.pdf

Prezentācija: https://nvo.lv/uploads/atjaunosanasfonds.pdf