Dokumenti

2020. gads - Vēstule Latvijas Republikas Saeimas, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai par biedrību un nodibinājumu sadarbību ar kredītiestādēm

https://nvo.lv/uploads/par_biedribu_un_nodibinajumu_sadarbibu_ar_kreditiestadem976.pdf