Dokumenti

2020. gads - Vēstule Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniecei Selgai Laizānei un Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktorei Jeļenai Šaicānei "Par finansējumu ārvalstu fondu projektu līdzfinansējuma programmai"

https://nvo.lv/uploads/par_lidzfinansejuma_programmu.pdf