Dokumenti

2020. gads - Vēstule Kultūras ministrijai par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam īstenošanas plānu 2021.-2023. gadam

https://nvo.lv/uploads/vestule_km_plans.pdfhttps://nvo.lv/uploads/pielikums_km_plans539.pdf

https://nvo.lv/uploads/pielikums_km_plans.pdf