Dokumenti

2020. gads - Vēstule Iekšlietu ministrijai par rīkojuma projektu "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam"

https://nvo.lv/uploads/lpa_par_rikojuma_projektu.pdf