Dokumenti

2020. gads - Vēstule Finanšu ministrijai par priekšlikumiem likumprojektam

https://nvo.lv/uploads/gramatvedibas_likums.pdf