Dokumenti

2020. gads - Priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam “Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

https://nvo.lv/uploads/eeslk_kandidatu_izvirzisana.pdf