Dokumenti

2020. gads - Priekšlikumi likumprojektam “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā”

https://nvo.lv/uploads/1338.pdf