Dokumenti

2020. gads - Priekšlikumi Latvijas Ceturtajam nacionālajam atvērtās pārvaldības rīcības plānam 2020.-2021.gadam

https://nvo.lv/uploads/1426.pdf