Dokumenti

2020. gads - Atzinums Tieslietu ministrijai par ziņojumu "Priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz nevalstisko organizāciju terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un mazināšanu nevalstisko organizāciju sektorā"

https://nvo.lv/uploads/tm_zinojums_atzinums.pdf