Dokumenti

2020. gads - Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 585/Lp13)

https://nvo.lv/uploads/atzinums_par_likumprojektu_grozijumi_likuma_par_interesu_konflikta_noversanu_valsts_amatpersonu_darbiba.pdf