Dokumenti

2020. gads - Atzinums par Latvijas NAP 2020. - 2027. gadam projektu

https://nvo.lv/uploads/atzinums_par_latvijas_nap_2021__2027_gadam_projektu611.pdf