Dokumenti

2020. gads - Atzinums par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam projektu

https://nvo.lv/uploads/1601.pdf