Dokumenti

2020. gads - Atzinums Kultūras ministrijai par pamatnostādņu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”

https://nvo.lv/uploads/atzinums_atkartoti_km_pamatnostadnes.pdf