Dokumenti

2020. gads - Atzinums Kultūras ministrijai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas NVO darbam SIF padomē, un atlīdzību SIF padomes locekļiem, kas ir NVO pārstāvji"

https://nvo.lv/uploads/atzinums_km_par_nvo_sif_padome.pdf