Dokumenti

2019. gads Vēstule par priekšlikumiem Valdības rīcības plānam

https://nvo.lv/uploads/1634.pdf