Dokumenti

2019. gads Vēstule Ministru prezidentam par Ministru prezidenta pārstāvja deleģēšanu Sabiedrības integrācijas fonda padomē

https://nvo.lv/uploads/1546.pdf