Dokumenti

2019. gads -Priekšlikumi Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam

https://nvo.lv/uploads/1589.pdf