Dokumenti

2019. gads Atbildes vēstule uz Finanšu ministra vēstuli Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājam un priekšsēdētāja biedram

https://nvo.lv/uploads/1608.pdf