Dokumenti

2019. gads - Priekšlikumi par noteikumu projektu “Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības, piegādājot vai ziedojot dzīvnieku izcelsmes pārtiku”

https://nvo.lv/uploads/1549.pdf