Dokumenti

2019. gads - Priekšlikumi par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokola Nr.38 38.§ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

https://nvo.lv/uploads/1866.pdf