Dokumenti

2019. gads - Priekšlikumi noteikumu projektam “Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība”

https://nvo.lv/uploads/1893.pdf