Dokumenti

2019. gads - Priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr. 198/Lp13)

https://nvo.lv/uploads/1829.pdf