Jurista padomi

2019. gads - Komentāri un priekšlikumi par NAP2027

https://nvo.lv/uploads/1205.pdf