Dokumenti

2018. gads Vēstule no Finanšu ministrijas par ziedojumu saņemšanu un atskaitīsanās sitemu Latvijā

https://nvo.lv/uploads/fm_2018458.pdf