Dokumenti

2018. gads Vēstule Ministru kabinetam par finansējumu nevalstiskajam sektoram

https://nvo.lv/uploads/1713.pdf