Jurista padomi

2018. gads Latvijas biedrību un nodibinājumu nostājas vēstule par pilsoniskās sabiedrības ierobežojumiem

https://nvo.lv/uploads/1780.pdf