Jurista padomi

2018. gads Bāzes informācija, lēmumu pieņemšanai par NVO fonda prioritārajiem darbības virzieniem, projektu atbalstāmajām jomām un aktivitātēm.

https://nvo.lv/uploads/fonda2018_prioritates_nvoviedoklis_final.pdf