Dokumenti

2018. gads - Priekšlikumi projektam “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”

https://nvo.lv/uploads/1140.pdf