Jurista padomi

2018. gads - Priekšlikumi par nacionālo pozīciju Nr.1 par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

https://nvo.lv/uploads/1.pdf